Accueil > Français > E reo tō ’u > E reo tō ’u

E reo tō ’u


E parau teie nō vēhiatua-i-te-māta’i (Hiro’a N°178 - Août 2022)

Teie te tahi ’ā’amu no vēhiatua-i-te-māta’i pāpa’ihia ’e Patrick Rochette, tei hōro’ahia mai ’e tōna mau metua. Parau mau, ’ua rau atu te mau fa’ati’ara’a, ta mātou ia e fa’atura ato’a.
Te tahi mau parau nō te ō’opu, te ’ōtaha, te ’ōtātare, te ruro e te ’oura pape (Hiro’a N°178 - Août 2022)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE)
’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO
Te tahi mau parau nō namanu, te meho e te mo´orā , e nō nā i´a, te nato, te nohu (Hiro’a N°177 - Juillet 2022)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE) ΄OHIPA : ΄IHI NŪNA΄A, ΄IHI REO
Te tahi parau nō te ma’uroa hopetea, ma’uroa hope’ura e te moa (Hiro’a N°176 - Juin 2022)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE) ’OHIPA : ’IHI NŪNA’A, ’IHI REO

Teie te tahi nau manu nō ’Ōpūnohu i Mo΄orea i fāna΄o i te tahi paruai fa’a’ite’itera’a i piha’i iho i te marae Teti’irua.
Te tahi mau parau nō te honu (Hiro’a n°175 - Mai 2022)

Teie te tahi mau parau nō te honu i roto i te orara΄a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā, e nene’ihia i ni΄a i te tahi paruai fa΄a΄ite΄itera΄a i te marae nō ’Ōpūnohu i Mo’orea...
Te tahi mau fa’a’ite’itera’a nō nā manu to’otoru, te ’ōtatare, te putu ninamu e te hē (Hiro’a n°174 - Avril 2022)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (vahine) ’OHIPA : ‘ihi nūna’a, ‘ihi reo www.culture-patrimoine.pf

Teie nā manu to’otoru, te ‘ōtatare, te putu nīnamu e te hē e tae nā ni’a i te tahi mau marae, e o tē fāna’o i ‘Ōpūnohu i Mo’orea i piha’i iho i te marae Teti’irua, i te tahi paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou aura’a ei tāpa’o i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.
Te tahi parau i ni’a i te unu ’e te ti’i (Hiro’a n°173 - Mars 2022)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE) ́OHIPA : ́IHI NŪNA ́A, ́IHI REO WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF
Te tahi mau fa ́a ́ohipara ́a nō te vī e te vine tātahi. Te tahi tātarara ́a nō te tāura (Hiro’a n°172 - Février 2022)

Rohipehe : Natea Montillier Tetuanui (Vāhine) ’Ohipa : ‘Ihi nūna’a, ‘ihi reo
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te tīpaniē, tuvava, uefa, vānira, vari e te vetiver (Hiro’a n°171 - Janvier 2022)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE) ’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te pītate, re’a tinitō, rēmene, riri, roti, tamareini, taofe, tāporo e te taruā (Hiro’a n°170 - Décembre 2021)

Teie te tahi nau rā’au-ō-’āpī-mai e tupu nei i ’Ōpūnohu i Mo’orea...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te maniota, mautini, miri taratoni, monette jaune, mōto’i e te painapo (Hiro’a n°169 - Novembre 2021)

Teie te tahi nau rā’au-ō-‘āpī-mai e tupu nei i ‘Ōpūnohu i Mo’orea...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te tūtae-pua’a, te ufi e te vī tahiti (Hiro’a n°168 - Octobre 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei i ‘Öpünohu i Mo’orea- e fa’a’ite’itehia tö rätou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā. E fa’ahiti-ato’a-hia te tahi mau rā’au nō rapae Mai...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te tou (Hiro’a n°167 - Septembre 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te tō, te toi e te toro’e’a (Hiro’a n°166- Août 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te taretare, te taro e te ti’a’iri (Hiro’a n°165 - Juillet 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te reva, rō’ā, ta’ata ’ahi-ara, tāhinu e te tāmore (Hiro’a n°164 - Juin 2021)

Teie te tahi nau ra’au e tupu nei na ni’a i na ‘e’a to’opiti no ‘Opunohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a no te ‘aro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a...
Te tahi mau fa’a ’ohipara’a nō te piripiri, pua, puārātā e te re’a tahiti (Hiro’a n° 163 - Mai 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō t e nōnoha, te para , te pātoa purahi e te pia tahiti (Hiro’a n°162 - Avril 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te moemoe, moeruru, mou’ū, nahe, niu e te nono (Hiro’a n°161 - Mars 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te miro (Hiro’a n°160 - Février 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai ...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te mara, metua-pū-a’a e te miri (Hiro’a n° 159 - Janvier 2021)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te mati (Hiro’a n°158 - Décembre 2020)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a....
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te maire nui, te maire vaihī, te mao e te māpē (Hiro’a n°157 - Novembre 2020)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te hotu e te mai’a (Hiro’a n°156 - Octobre 2020)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea - Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.
Nā tani nō Tahuata (Hiro’a n°155 - Septembre 2020)

E ha’aharu’ia hīmene, CD, tenei, “Te Tanieka O Taiuoho”, e ha’ataki nei i te tau hīmene i hatu’ia e te tau motua-kui o tenei tau tama ‘enana e hīmene nei...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ha’ari (hōpe’a) (Hiro’a n° 154 - Août 2020)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ha’ari (ha’amatara’a) ( Hiro’a n°153 - Juillet 2020)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te ’ori, e reo nō’u (Hiro’a n°152 - Mai Juin 2020)

Ua fānau tā rāua te tamahine nō Joseph Kimitete, te rahu’a nana’o Nu’uhiva, Ruita e tā na tāne maritē Smith e piti tamahine ; ua mate rā te teina ō nā tamari’i e te tāne. E maha mo’otua e pae hina. Ua pohe i te 25 nō māti 2020 o Louise, ua ‘ori tō na orara’a ta’āto’a...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a ō te fē’ī-’utu-’ura, haeha’a, hora Tahiti (Hiro’a n°152 - Mai Juin 2020)

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’autera’a, faifai, fēī (Hiro’a n° 150 - Mars 2020)

Teie te tahi nau rā ́au e tupu nei nā ni ́a i nā ́e ́a to ́o piti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- Te ara-tupuna ́e Te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fāna ́o i te tahi mau paruai fa ́a ́ite ́itera ́a i tō rātou fa ́a ́ohipara ́a i roto i te orara ́a ā te Mā ́ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te anuhe, araifa’a, autē (Hiro’a n° 149 - Février 2020)

Teie te tahi mau rā ́au e tupu nei nā ni ́a i nā ́e ́a to ́o piti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- Te ara-tupuna ́e Te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fāna ́o i te tahi mau paruai...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ahi... (Hiro’a n° 148 - Janvier 2020)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’uru (Hiro’a n°147 - Décembre 2019)

Teie te tahi mau rā ́au ́i ni ́a i nā ́e ́a to ́opiti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- te ara-tupuna e te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fana ́o i te tahi mau paruai fa ́a ́ite ́itera ́a ō tō rātou fa ́a ́ohipara ́a i roto i te orara ́a ā te mā ́ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi nau fa’a’ ohipara’a nō te ōrā ’e te ’ūmara (Hiro’a n°145 - Octobre 2019)

Teie te tahi nau rā ́au e tupu nei nā ni ́a i nā ́e ́a to ́o piti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- Te-ara-tupuna ́e Te- ́e ́a-nō-te- ́āro ́a-Pu’uroa - tei fāna ́o i te tahi mau paruai...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a o- te ’ofe’ofe, te ’ o-’o-vao, te ’o-poro, ’e te ’o-puhi (Hiro’a n°144 - Septembre 2019)

Teie te tahi nau rā’au e vai nei i ni’a i nā ’e’a hāere’a to’o piti nō ’Ōpūnohu i Mo’orea — Te-ara-tūpuna ’e Te-’e’a-nō-te-’āro’a-Pu’uroa — tei fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou faufa’a fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi i te mātāmua ihoā rā...
’Ōrero nō ’Ōpunohu : Te fenua ’e te moni (Hiro’a n°143 - Août 2019)

’Āi’a. E mea here roa o Marimari i tō na ’āi’a, mai tō na nā metua Medford rāua Gladys e here i tērā fenua. Ua ani rāua ia ha’a- maita’i-hia te feiā fa’a’apu iho ā nō Papetō’ai i te fa’a. Te fare metua ō Marimari Kellum tei peinihia i ni’a i teie titiro rata hānere farane...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’ie’ie, te ’ō’aha, te ’ōfeo ’e te ’ofe (Hiro’a n°142 - Juillet 2019)

Teie te tahi mau rā’au e vai nei i ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea, Te-ara-tūpuna ‘e Te-’e’a-nō-te-’āro’a-Pu’uroa, tei fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou mau faufa’a ‘e fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua ihoā rā...
Te Tahiti mau fa’a’ohipara’a nō te ’ava, te ’avallava-i-ra’i ’e te ’āvaro (Hiro’a n°141 - Juin 2019)

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea, Te-ara-tūpuna ‘e Te-’e’a-nō-te-’āro’a-Pu’uroa, tei fa’a’itehia i ni’a i te tahi mau paruai tō rātou faufa’a ‘e fa’a’ohipara’a i roto i te ora- ra’a ō te Mā’ohi i te tau mātāmua ra...
Te tahi nau fa’a’ohipara’a fauna’a nō te ’aute ’e te ’auti (Hiro’a n°140 - Mai 2019)

Teie te tahi nau rā’au ri’i e vai nei i ni’a i nā ‘e’a hāere’a to’opiti i ‘Ōpūnohu i Mo’orea, ‘o Te-ara-tūpuna ‘e ‘o Te-’e’a-nō-te-’āro’a-Pu’uroa, tei fa’a-’ite- papa’i-hia i ni’a i te paruai te tahi ō tō rātou mau faufa’a i roto i te orara’a ō te Mā’ohi i te mātāmua ihoā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a o te fara (Hiro’a n° 139 - Avril 2019)

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Mau Faufa’a nō te pū-marae Taputapuātea i Ōpōa (Hiro’a n°138 - Mars 2019)

Te fāna’o nei te « Vā-mō’a Taputapuātea » e 83 marae te e fa’a’ite pāpū nei i te raura’a nō te mau huru marae e fa’anaho ra i te orara’a fa’aro’o ‘e tōtiare ō te mau va’a-hīvā ari’i-nui mā’ohi i te mau fenua Raro-Māta’i i te ārea tau tenetere XVII ‘e XVIII...
Eaha te parau nō te MARAE - Qu’est-ce que un MARAE ? (Hiro’a n°136/137 - Janvier/Février 2019)

‘Ia parauhia te ta’o « MARAE », e hiti mai te tahi fērurira’a māna’o nō te ti’aturira’a ‘e nō te orara’a tōtiare ‘e poritita, tei ‘ī i te MĀ ‘e te TI’AMĀ ‘e ‘o tei niuhia i te hau-manava ō te Ora, te Ri’i, te Tura, te Ipo, te Maita’i, te Manea ‘e te Hau ho’i...
‘Ote Nu-na’a teie nō te Mōana Nui ō Hivā (Hiro’a n°135 - Décembre 2018)

Te vai nei i ni’a i tō tātou nei paraneta Fenua te hō’ē Vā-mō’a tumu tei ‘orea i mou noa a’e, te hō’ē nūna’a ta’ata tarateni ‘e te pāitoito, te nūna’a Mā’ohi...
Hā’vā’i, ’o te pū ho’i ’oe nō te fe’e ra (Hiro’a n°134 - Novembre 2018)

Ce tārava raromāta’i a été chanté par le groupe Tamari’i Uturoa au Heiva i Tahiti, en 1986. Cette année-là, le groupe de Raiatea a obtenu le 1er prix orchestre et le 2e prix Hura tau.
Rā’au tahiti - nō Tahiti e te mau motu rā’au fati - nō te ma’o’i, te fati (Hiro’a n°133 - Octobre 2018)

O Hīnano Ta’ero nō Pā’ea te tahu’a rā’au. Nā te hō’ē vahine Nu’uhiva mā i ha’api’i mai ia na i te hāmanira’a ō teie rā’au fati...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’āretu, te ’atae ’e te ’ati (Hiro’a n° 132 - Septembre 2018)

Teie te tahi mau rā’au, e vai nei nā nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea, « Te Ara-Tupuna » ’e « Te ‹e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa », ’o tei fāna’o i te tahi nau paruai ha’amāramarama nō ni’a i tō rātou faufa’a ‘e fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ō te nūna’a Mā’ohi, i te mātāmua ra...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a ō te ‘āpape, ‘ape, ‘ape taratara (Hiro’a n°130 - Juillet 2018)

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipa- ra’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...
Te tahi mau fa’a’ohipara’a ō te ’aito, te ’āoa (Hiro’a n°129 - Juin 2018)