Accueil > Français > TE ARAPO - En souvenir d’un homme de recueils > ’O VAI ’O TE ARAPO. > ’O VAI ’O TE ARAPO.

’O VAI ’O TE ARAPO.


‘O VAI ‘O TEARAPŌ ? QUI EST TEARAPŌ ?

’O Pouira TEAUNA täne tei pi’i-noa-hia ’o Tearapö. ’Ua fänauhia ’oia i te matahiti 1902 ’e ’ua mate i te matahiti 1969. E ’orometua ha’api’i tamari’i töna töro’a.

Nä te mau mata’eina’a ’e te mau motu nö Porinetia nei i reira töna tonora’ahia nö te rave i täna ’öhipa, ’ua huihui ’e ’ua ha’aputu ’o Tearapö i te mau ’a’ai ’e parau pa’ari mai roto roa mai i te feiä ’ite nö taua mau vähi ra. ’Ua pä’imi roa ato’a ’oia i te mau täpa’o fa’a’ite i te tupu-mau-ra’a nö taua mau parau ra.